Ibn Batuta Community School Kosht

[ Site map ] [ Zoeken ] [ Feedback - Contact ] [ Change language/colours ]
Up ] Nieuws en media ] [ Inleiding ] Projecten ] Sponsors ]

 

Onze doelstelling - Profiel

Onze doelstelling

Onverdraagzaamheid en onwetendheid zijn zeer sterk aan mekaar gekoppeld.  Door het oprichten van een bibliotheek en computercentrum geven we aan de mensen van Chitral een toegang tot informatie waar ze vroeger niet eens van konden dromen, en in de school leren we kinderen van jongs af aan met een onderzoekende en kritische blik de wereld te bekijken.  Zo leggen we een basis voor meer begrip en verdraagzaamheid tussen sterk verschillende culturen.

Top of page

 

Profiel

Wij, Wendy en Jürgen, zijn twee jonge mensen die na afstuderen wilden vertrekken naar het buitenland om daar te leven en werken in overeenstemming met onze idealen.

Het bleek in 1996 nog niet mogelijk om dit via officiële weg te doen, en dus vertrokken we dan maar op eigen kracht richting Oosten, met de bedoeling ons ergens in een project in te passen.

Na Turkije en Iran, belandden we in Pakistan.  Over Pakistan hoorde je vroeger haast alleen negatief nieuws, en dat is ook nu nog niet veranderd.  Nochtans werden wij er van in het begin bijzonder gastvrij ontvangen, en dus beslisten we om eerst het 'dak van de wereld' te bezoeken en daarna verder te reizen naar India.  Het lot besliste echter anders.

kaart van Pakistan

In november 1996 begonnen we, op verzoek van de lokale gemeenschap, les te geven in een dorpsschooltje in Booni (spreek uit: 'boenie'; gelegen 10 km noordoostelijk van Kosht).  We zijn oorspronkelijk één jaar verbonden gebleven aan deze school.

In maart 1997 richtten we er een bibliotheek op, met een startkapitaal van om en bij de €1000.  Het unieke aan het door ons ingevoerde systeem bestaat erin dat alle verantwoordelijkheid voor de bib bij de studenten zelf ligt.  3 teams studenten van de drie hoogste klassen, schuiven op in een rotatiesysteem waarbij elk jaar het oudste team de school verlaat en een nieuw team zich aansluit.  De redenen hiervoor zijn veelvuldig:

bullet de volwassenen zijn meestal vrij 'corrupt', wat betekent dat ze niet neen kunnen zeggen tegen een vriend of familielid of hoger geplaatste die een boek wil meenemen zonder registratie.
bullet de leescultuur was er tot voor kort onbestaande, en de meeste volwassenen nemen dan ook nooit een boek in de hand.  Zo'n mensen zijn niet geschikt om een bib te leiden.
bullet door verantwoordelijkheid te geven aan de jeugd, geven we hen ook een mogelijkheid tot een nieuwe vorm van prestige, niet gebaseerd op de grootte van de portefeuille of de grond, maar op verdienste en kunnen.  

In juni 1999 werd ons werk erkend door de Finse Ambassade te Islamabad, en werd de bib dankzij een gift van €4000 substantieel uitgebreid.  De bib draait nog steeds verder, met als gevolg dat vele studenten al meer weten dan hun eigen leraars...  En dat enkelen onder hen al eens durven de nog steeds heersende feodale machtsstructuur in vraag te stellen!  Onze oud-studenten blijven contact met ons onderhouden, en dat geeft ons de grootste voldoening.

In augustus 2000 werd het voorbereidende werk gestart voor de oprichting van Ibn Batuta Community School Kosht.  Kosht behoort tot een overwegend soennitische vallei, terwijl Booni tot een overwegend Ismaëlitische vallei behoorde.  De Ismaëlieten worden sterk geholpen door AKF, een grote NGO met enorme financiële middelen, terwijl de soennieten meestal in de kou blijven staan.  Dat hebben ze wel wat aan zichzelf te danken, gezien ze gemiddeld gezien weigerachtig staan tegenover modernisering en  inmenging van buitenaf (is dat laatste niet voor iedereen van toepassing?).  Er zijn echter voldoende mensen die verandering in hun toestand willen, en die hunkeren naar meer vrijheid in beweging of spreken (en dan gaat dit zowel om mannen als vrouwen).  Om die mensen een kans te geven, zijn we ingegaan op hun verzoek, en verhuisd naar Kosht.

Ons verblijf te België eind 2000 hebben we gebruikt om geld in te zamelen voor de start van de nieuwe school.  Zeer veel mensen hebben ons geholpen met individuele giften, en ook van enkele service clubs konden we op milde steun rekenen.

Op 15 maart 2001 startte onze nieuwe school.  We hadden te kampen met sterke oppositie uit twee hoeken: vanwege de religieuze conservatieven en vanwege een zakenman.  Daarover kunt u meer lezen in onze eerste nieuwsbrief.

Meer info over ons project te Kosht vindt U verder op onze website.   De meest recente informatie vindt U op Nieuws en media.

 

 

Top pagina

E-mail: info@ibcsk.com
© Wendy&Jürgen 09-Apr-2004

Webservice gesponsord door Fifty-One Club Nieuwpoort 27.